“Rehabilitem” (reHabilitem (diba.cat)  és el nom del nou web de la Diputació de Barcelona, gestionat per l’Oficina d’Habitatge, per promoure la rehabilitació d’edificis i habitatges a la ciutat. Aquest espai explica al ciutadà las raons per rehabilitar els nostres edificis, com millorar el confort, l’accessibilitat, i també la salut, a més de reduir el consum energètic o garantir el valor patrimonial de l’immoble.

El portal explica els passos a seguir per les comunitats de propietaris a l’hora de plantejar-se una rehabilitació; dins aquest apartat destaquem aquest clarificador esquema que contempla tot el procés:

pasos-a-seguir

Kit Digital
Scroll al inicio
Ir al contenido