Camprodon 6, Barcelona

Rehabilitació de façana principal

  • Repicat de l’arrebossat fins a base ferma en paraments generals. Aplicació de nou arrebossat, reparació de motllures, pintat, restauració i formació d’esgrafiats
  • En lloses de balconades: recuperació de cantonada, impermeabilització i substitució de paviment.
Kit Digital
Desplaça cap amunt
Skip to content