Consell de Cent 481, Barcelona

Rehabilitació de les balconades de la façana principal i posterior, i coberta.

  • Consolidació i recomposició de cantonades de balconera.
  • Pintat de cantonades i sostres de lloses de balconeres.
  • Tractament de manteniment de baranes metàl·liques de balconeres.
  • Consolidació dels revestiments verticals i cantonades de forjat de la coberta general.
  • Recomposició dels revestiments amb morter de cal pintat amb pintura a base de resines de siloxans.
  • Col·locació de peces d’escopidor en les cantonades de balconeres.
Kit Digital
Desplaça cap amunt
Skip to content