Còrsega 398, Barcelona

Fachada principal rehabilitada

Rehabilitació balcons i cornisa de façana principal

  • Rehabilitació de balcons mitjançant picat i sanejat de la zona, passivat de les bigues metàl·liques irecomposició de volums mitjançant morter de reparació.
  • Aplicació de nou revestiment en sostres i cantells mitjançant capa fina de morter de calç armat amb malla de fibra de vidre. Pintat de sostres i cantells de forjat de balcons mitjançant pintura a base de resines siloxàniques.
  • Formació de capa de morter de resines en tota la superfície de paviment de balcons, amb pendent mínim del 2% i deixant-ho a nivell amb l’escopidor de xapa de zinc doblegada en forma de “L”, fixada mitjançant adhesiu de poliuretà i cargols d’acerinoxidable.
  • Arrencada de la totalitat de teles asfàltiques irajoles col·locades sobre elements de rematada superior de façana i substitució per escopidor de xapa de zinc en forma de “L”, fixat a la base mitjançant adhesiu de poliuretà i cargols d’acerinoxidable.
  • Reconstrucció de la part superior de rematada de façana amb revoco de morterreparador, acabatremolinat fi. Impermeabilització de les parts inferiors de les rematades superiors amb tres mans de impermeabilitzant de poliuretà, armat amb teixit tipus vellón.
  • Picat de les fissures de la cara exterior de la cornisa,reconstrucció amb arrebossat de morter de calç i pintat de la cara exterior de totes les rematades superiors de façana, fins a nivell inferior horitzontal definit i marcat, mitjançant una primera mà de fons fixadori dues mans de pintura de resines siloxàniques.
Kit Digital
Desplaça cap amunt
Skip to content