Rubens 7Bis 9, Barcelona

|

Rehabilitació de dos patis de llums

  • Picat delrevestiment,reparació de les fissures del parament i sanejat de la zona. Farcit de morter de reparació i col·locació d’armadura de malla de fibra de vidre.
  • Revestiment de morter arrebossat a bona vista, amb acabatremolinat.
  • Subministrament i col·locació de l’escopidor de xapa plegada, col·locat mitjançant fixacions mecàniques.
  • Pintat dels paraments verticals exteriors amb una capa de preparació i dues capes d’acabat de pintura amb resines de siloxans.
  • Pintat de diferents conductes d’instal·lacions i de les baranes ireixes d’acer amb una capa de protecció antioxidant amb acabat d’esmalt sintètic.
Kit Digital
Desplaça cap amunt
Skip to content