Política de gestió de la qualitat d’Arla

Satisfer les necessitats dels clients amb una atenció personalitzada donant la millor solució a la prestació de serveis.

Optimitzar la gestió empresarial dins un procés de millora continua.

Garantir l’excel·lència dels resultats a la prestació dels serveis.

Capacitar de manera contínua el personal especialitzat, tècnic i administratiu a fi d’aconseguir-ne el desenvolupament personal i professional.

Garantir l’atenció a tots els clients, sota els criteris de confiança, respecte, honestedat, empatia, comprensió i rigor en el tracte de la informació.

Proporcionar la màxima fiabilitat, seguretat i confiança en la prestació dels serveis.

Respectar el patrimoni immobiliari/arquitectònic sobre el qual intervenim, avançant contínuament en l’aplicació de les tècniques més idònies per preservar-lo en el temps.

Aplicar criteris de responsabilitat social empresarial a les pràctiques, estratègies i sistemes de gestió amb l’objectiu d’equilibrar les dimensions econòmica, social i ambiental.

Aquesta Política de qualitat serà mantinguda i revisada periòdicament i comunicada a tots els empleats.

Kit Digital
Desplaça cap amunt
Skip to content