Reforços estructurals

A conseqüència de l’escàs manteniment de molts edificis, especialment pels nocius efectes de la humitat, en moltes ocasions aquests sofreixen danys irreversibles en els elements estructurals, que faran necessària una intervenció a nivell de reforç per a garantir l’estabilitat futura.

Danys estructurals: Un problema que requereix atenció especialitzada

Els danys estructurals a més d’amenacen la seguretat d’un edifici, també poden reduir el seu valor i utilitat. Sovint, aquests danys requereixen una intervenció en forma de reforços estructurals.

El nostre enfocament en els reforços estructurals

En ARLA oferim una àmplia gamma de solucions per al reforç estructural. Utilitzem diversos sistemes patentats dissenyats per a bigues de fusta, acer o formigó. Aquests perfils modulars són especialment útils en la rehabilitació d’edificis, ja que combinen la capacitat portant necessària amb l’adaptabilitat a espais limitats.

Optant per la solució més adequada

Quan no existeixen limitacions estructurals, optem per perfils laminats tradicionals. Aquesta solució és fiable i més econòmica, i garanteix l’estabilitat de l’estructura de l’edifici. Per a poder efectuar una valoració (pressupost) en aquests treballs, es precisarà d’un projecte que delimiti l’abast de les patologies i de la intervenció a realitzar.

Contacta amb ARLA per a les teves necessitats de reforços estructurals

Per a obtenir més detalls sobre els nostres serveis de reforços estructurals no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Kit Digital
Desplaça cap amunt
Ves al contingut