Serveis de desamiantat

Som especialistes en manipulació d’elements constructius amb contingut d’amiant (o asbest), mineral present en materials com el fibrociment i l’uralita, i emprem la gestió integral del seu desmuntatge i retirada per a comunitats de propietaris i particulars, a Barcelona.

Arla està registrada al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) des del 2008, i comptem amb personal expert en desmuntatge, descontaminació i retirada d’elements amb amiant. Els treballs de descontaminació es fan seguint exhaustivament els rigorosos procediments establerts per les lleis vigents en matèria de seguretat, tant per als treballadors com per a l’entorn.

La intervenció inclou l’elaboració d’un Pla de Treball detallat, previ a les actuacions, que ha de ser aprovat per l’autoritat laboral.

Sol·liciteu assessorament i pressupost. És important per a la vostra salut encarregar el desmantellament d’aquests elements a empreses certificades, com Arla.

Descarregueu el nostre dossier informatiu sobre els riscos de l’amiant aquí

ARLA
ESPECIALISTES
EN DESAMIANTAT

Kit Digital
Desplaça cap amunt
Ves al contingut